Насловна  |  О Фондацији

О Фондацији

Фондација ФК „Црвена звезда" основана је 12. јуна 2009. године са седиштем у Београду, Улица Љутице Богдана 1а. Оснивач је ФК „Црвена звезда".

Рад Фондације је јаван. Правна и физичка лица која приступе Фондацији доприносе њеном раду давањем редовних годишњих прилога и другим редовним и повременим начинима, а у складу са својим могућностима.


Циљеви Фондације су:

- Очување имена и дела, традиције и историја Фудбалског клуба „Црвена звезда",
- Стипендирање посебних талената млађих категорија Фудбалског клуба „Црвена звезда",
- Обележавање значајних датума и јубилеја Фудбалског клуба „Црвена звезда",
- Пружање помоћи у школовању и усавршавању стручног кадра Фудбалског клуба „Црвена звезда",
- Пружање свих видова помоћи бившим и садашњим играчима Фудбалског клуба „Црвена звезда", као и члановима њихових породица,
- Пружање свих других видова помоћи члановима Фудбалског клуба „Црвена звезда".
- Пружање финансијске помоћи оснивачу (Клубу) у циљу ефикасног остваривања општих и појединачних интереса за Клуб а који се односе на пословну консолидацију и стабилизацију Клуба, као и пружање финанасијске помоћи у циљу превазилажења других материјалних проблема када оправдани интереси оснивача то захтевају.

Фондација остварује циљеве:

- Информисањем грађана, организација и институција о активностима, традицији и историји ФК „Црвена звезда" путем издавања одговарајућих публикација, документарним филмовима и информисањем на друге начине; Организовање прослава јубилеја и значајних датума за ФК „Црвена звезда" и фудбалски спорт уопште;
- Обезбеђивањем средстава за стипендирање посебних талената међу младим фудбалерима и додељивањем стипендија;
- Финансирањем стручног усавршавања спортских стручњака;
- Пружањем материјалне и стручне помоћи бившим и садашњим такмичарима ФК „Црвена звезда" и члановима њихових породица, као и члановима Клуба на основу обрезложеног захтева и утврђеног ширег интереса за фудбалски спорт;
- И у изузетним случајевима за које Оснивач цени да су од значаја за клуб и исплатама награда играчима и стручном штабу првог тима, тренерима и играчима млађих категорија са циљем остваривања ширег интереса развоја фудбалског спорта у Србији.

Органи Фондације су Управни одбор, Надзорни одбор и директор Фондације. Одлуком Управног одбора у Фондацији се могу установити комисије и други облици рада у циљу стручног, објективног и квалитетног обављања послова неопходних за остваривање циљева Фондације.

Управни одбор има 7 (седам) чланова, укључујући и председника, које именује Оснивач на период од 4 (четири) године.

Надзорни одбор Фондације има 3 (три) члана од којих 2 (два) именује Оснивач, а 1 (једног) Управни одбор Фондације на период од 4 (четири) године.

Директор Фондације руководи радом Фондације као извршни орган Управног одбора и њега именује Управни одбор Фондације на период од 4 (четири) године.

 

Statut Fondacije FK Crvena zvezda 08.01.2013.